ไฟล์ pdf ออนไลน์ฟรีไม่ จำกัด แปลงเป็นไฟล์ pdf ที่สแกน

ใช้ pdf เพื่อสแกนเครื่องมือแปลงไฟล์ pdf และรับ pdf ซึ่งมีลักษณะเหมือนไฟล์ที่สแกน

Upload File
googledrive dropbox
or
drag and drop here
File.pdf
Preview
Preview of first 5 pages
Please wait! We are processing your file. It can take up to a few minutes.

how to image


Frequently Asked Questions


USP ของเรา

การรักษาความปลอดภัย 100% (ไม่มีไฟล์ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์สำหรับการประมวลผล)
ขีดจำกัดขนาดแฟ้ม ไม่มี (ไม่จำกัดขนาดของไฟล์)
ขีดจำกัดการใช้งาน ไม่มี (ประมวลผลไฟล์ได้มากเท่าที่คุณต้องการ)
ราคา ฟรี
ข้อมูลผู้ใช้ที่บันทึกไว้ ไม่มี (เราไม่ได้ขอข้อมูลผู้ใช้ เช่น อีเมล/หมายเลขโทรศัพท์)
โฆษณา ไม่มี (เราให้ประสบการณ์ฟรีโฆษณาที่สมบูรณ์)
×
Share on social media to continue using this website
rating-img
Rate this tool
4.27/5   84 votes
×
Share on social media to continue using this website